Nahoru

CBRN Workshop 2016

CBRN WORKSHOP CALL FOR PAPERS

World CBRN & Medical (CEBIRAM) Congress 

PROGRAM WORKSHOPU

Official invited speakers

Platinový partner CBRN Workshop

Platinový partner CEBIRAM

Platinový partner Medical Workshop

Biocartis

Zlatí partneři CEBIRAM

Odborní partneři CBRN Workshop

ve spolupráci s

  Český červený kříž  

Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFF

VOP CZ

 

ZAMĚŘENÍ WORKSHOPU

Civil-Military Cooperation in Context of WMD (Weapons of Mass Destruction)/CBRN Defence – CBRN Protection

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY

PROGRAMOVÝ VÝBOR

PŘEDSEDA

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CBRNE-Terrorism Newsletter, CBRNePortal, NCT/CBNW Newsletter, Global Biodefense, International Review of the Armed Forces Medical Services, Military Medical Science Letters, Medical Corps International Forum, a další.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

USEFUL INFORMATIONS