Profil vystavovatele

VR Group

 

Společnost VR Group, a.s. je předním českým výrobcem a dodavatelem komplexních výcvikových řešení pro ozbrojené síly, bezpečnostní síly a orgány krizového řízení. Díky dvaceti letům zkušeností ve vývoji, implementaci a provozu simulačních výcvikových řešení, může nabídnout špičkové produkty a služby v oblasti výcviku s využitím simulace.

Společnost směřuje své aktivity do následujících oblastí:

- vývoj nových produktů pro výcvik pozemních a vzdušných sil dle aktuálních požadavků na techniku a vedení bojových i nebojových operací,

- vývoj simulačních systémů pro výcvik bezpečnostních složek včetně příslušníků Integrovaného záchranného systému (IZS) a krizových štábů,

- systematické zdokonalování instalovaných produktů a řešení na základě zpětné vazby od zákazníků a aktuálních požadavků na výcvik,

- integrace heterogenních simulačních prostředků,

- řešení projektů z oblasti výzkumu a vývoje pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,

- aktivní účast na výzkumných projektech NATO, obzvláště Organizace NATO pro výzkum a vývoj obraných technologií (NATO RTO).

VR Group, a.s. je dceřinou společností státního podniku LOM PRAHA. Sídlo společnosti je v Praze, další pobočky se nachází v Brně a Vyškově.