Nahoru

Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Výběrové řízení příslušníků 43. výsadkového pluku

11-02-2021

PŘIDEJ SE K VÝSADKÁŘŮM

Chceš mít právo hrdě nosit červený baret, provádět padákové seskoky a účastnit se prestižních kurzů a zahraničních operací?

Termín dalšího výběrového řízení je 16. 3. 2021

Více najdeš na https://43vysadkovypluk.cz/vyberove-rizeni

43. výsadkový pluk

43. výsadkový pluk je rychle nasaditelným, vzduchem přepravitelným útvarem typu komando* organizovaným a cvičeným v provádění komplexních operací, a to s podporou či na podporu vševojskových svazků a útvarů, či zcela samostatně. Díky svému určení a velikosti je primární silou okamžité reakce Armády České republiky.

Hlavním válečným způsobem použití útvaru je provádění úderných operací. Ty se odlišují od konvenčních operací zejména citlivostí operačního prostředí, včetně mediálního dopadu na další činnost, v míře náročnosti plánování, operačního rizika a zpravidla i obtížností zasazení do cílové oblasti. Pro úspěšné provedení vyžadují výjimečně disciplinované, vycvičené a k rychlému nasazení připravené síly. Výsadková úkolová uskupení provádí úderné operace samostatně či v koordinaci s ostatními silami. Pro úspěch těchto operací platí následující principy:

* Jednotky typu komando (také Commando) jsou lehké výsadkové jednotky se zvýšenou ofenzivní silou oproti klasickým výsadkovým jednotkám. Jsou optimalizované pro šokové operace, při kterých je nutné vést bojovou činnost bez podpory (manévrové i palebné) sousedů.