Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Česká republika se podpisem připojila k Centru excelence NATO pro vesmír

24-01-2023

Po zemi, vzdušném prostoru, moři a kyberprostoru přijalo NATO vesmír mezi své operační domény v roce 2019. Nejprve v říjnu 2020 vzniklo Vesmírné středisko NATO v Ramsteinu, se začátkem roku 2021 se Aliance rozhodla zřídit Centrum excelence pro vesmír. Toulouse NATO zvolilo kvůli unikátní koncentraci vzdělávacích, průmyslových, civilních a vojenských kapacit.

„Cílem je zajistit schopnost využívat vesmír a vesmírné technologie pro potřeby vedení vojenských operací i dalších aktivit a podpořit rozvoj plánovaných schopnosti České republiky v operační doméně vesmír,“ vysvětlil důvod přistoupení ČR k centru vedoucí české delegace a reprezentant v řídícím výboru NATO Space CoE plukovník gšt. Jan Susekár, zástupce ředitele Sekce plánování schopností MO, pod kterou problematika vesmíru spadá. Členství v centru podle Susekára představuje pro ČR příležitost urychlit proces osvojení poznatků a prohloubení aktivního zapojení v rámci alianční komunity v této operační doméně.

Hlavním cílem nového centra, v němž bude působit na čtyřicet specialistů, je expertní činnost vojensko-vesmírných aktivit a iniciování sdílení odborných znalostí v rámci propojení široké škály oblastí jako je obrana, civilní průmysl a věda a výzkum mezi zeměmi a malými či středními podniky.

NATO Space CoE bude získávat zkušenosti a poznatky v operační doméně vesmír, zabezpečovat koncepční vývoj, pomáhat při tvorbě vojenských doktrín a strategií a podporovat rozvoj vesmírných schopností, vzdělávání a výcvik. Dále se bude zabývat aktivitami rozvoje operační vesmírné podpory (Operational Space Support), situačním povědomím (Space Domain Awarness) a koordinací (Space Domain Coordination).

Resort obrany v posledních letech například vydal doktrínu Zapojení Armády ČR do operační domény vesmír, Vojenské zpravodajství pak v roce 2018 vytvořilo na základě závazků vůči NATO satelitní centrum (SATCEN ČR). To dosáhlo plných operačních schopností o dva roky později.

Zdroj a foto: army.cz